Even over ons

Zoals we al in de inleiding hebben aangegeven zijn wij een zorginstelling voor iedereen maar dan met begrip en aandacht voor de multiculturele herkomst van mensen. De achtergrond van Syrisch Orthodoxe, Turkse, Armeense, Irakese, Indonesische en Hindoestaanse mensen is toch een beetje anders dan die van de autochtone. Niet iedereen is immers hetzelfde. Volgens ons is echter het delen van cultuur voor iedereen een aanvulling op het dagelijkse leven. Wij hebben daar  aandacht voor. Onze mensen herkennen de specifieke problemen en kunnen hiermee omgaan.

Ons doel en onze visie

Welzijn is je ‘wel’ voelen, tevreden en gelukkig zijn. Door de toenemende druk in de huidige samenleving, de tijdnood waarin wij steeds verkeren, het minder aandacht voor elkaar hebben brengt ons schade toe. Het welzijn van de mens komt, mede hierdoor, helaas flink onder druk te staan.

Naast het verlenen van goede zorg is het de intentie van de Emma thuiszorg bij te dragen aan het welzijn van haar cliënten, dit te bevorderen daar waar mogelijk te behouden dan wel te vergroten.

Door het tonen van begrip en voldoende inlevingsvermogen hebben wij als doel om dit samen voor u te verwezenlijken.

Het welzijn van de cliënt is onze zorg! Door onze integere manier van bejegening, persoonlijke betrokkenheid én een professionele aanpak in de zorg en dienstverlening  zijn wij er van overtuigd dat dit het welzijn van onze cliënten ten goede komt.

Wij nemen een signalerende rol aan om eventuele situaties die niet horen bij de beoogde zorg- en dienstverlening tijdig te herkennen en hier adequaat op te handelen.

Onze collega’s

Emma thuiszorg heeft enkel gekwalificeerde personeelsleden en een vast team van zorgverleners. Hierdoor hebben de cliënten een vertrouwelijke band met de medewerkers. We hebben HBO en MBO opgeleide begeleiders en verpleegkundigen die altijd voor u klaar staan!

Erkend leerbedrijf

Emma thuiszorg is een erkend leerbedrijf. Als leerbedrijf staan we garant voor leermogelijkheden en deskundige begeleiding van leerlingen. Deze erkenning is conform de kwaliteitscriteria zoals bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Wij zijn aangesloten bij de landelijke organisatie Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

We begeleiden studenten in de sector zorg en welzijn van het MBO, vanaf niveau 1 tot niveau 4. Dus ben jij Verzorgende, verpleegkundige of een maatschappelijk werker in opleiding, dan heb je bij ons een mogelijkheid om stage te lopen. Voor contact en informatie kun je mailen naar info@emmathuiszorg.nl