Privacyreglement

Uw persoonlijke gegevens zijn bij Emma Thuiszorg in goede handen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Onze medewerkers mogen alleen informatie over de hulpverlening aan derden verstrekken die bij de zorgverlening betrokken zijn. Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens, zoals die in het zorgdossier en in onze administratie zijn opgenomen.

De behandeling van persoonsgegevens van cliënten is vastgelegd in het privacyreglement van Emma Thuiszorg. U hebt het recht uw gegevens in te zien en zo nodig te verbeteren. Uw dossier wordt maximaal 15 jaar in het archief bewaard.

Maak een afspraak

Heeft u met spoed professionele privé verpleging nodig? En wilt u (nog) niet naar een zorginstelling, wilt u zeker zijn van gekwalificeerde en betrouwbare verzorgers en verpleegkundigen? Neem dan contact op.