Zorg en ondersteuning

Bij Emma Thuiszorg ondersteunen we mensen die aan het kortste eind dreigen te trekken, zonder de regie over iemands leven over te nemen. Bij onze ondersteuning gaan we altijd uit van iemands mogelijkheden en niet van de beperkingen. Wat kunt u nog wel?

Leven en wonen in de stad

Als Twentenaar hebt u relaties in de stad. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten deel kunnen blijven uitmaken van de samenleving waarin zij geboren en opgegroeid zijn. Daarom richten wij ons op de ontwikkeling van een zorgzame infrastructuur in de stad. Zodat u zoveel mogelijk in uw eigen omgeving de ondersteuning kunt krijgen die u wenst en u, net als ieder ander, kunt (blijven) genieten van de mogelijkheden van de stad.

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van leven betekent voor iedereen weer iets anders. Daarom kijken wij naar de mens achter de cliënt, naar uw verleden, gewoontes, thuissituatie en levensbeschouwing. En daar passen wij onze zorg op aan..Denken in oplossingen in plaats van problemen / mogelijkheden in plaats van on-mogelijkheden.

Elk mens heeft mogelijkheden, Emma thuiszorg biedt kansen …

Doelstelling van de maatschappelijke onderneming Emma Thuiszorg

Het bieden van activerende en ondersteunende begeleiding voor iedereen die hiervoor in aanmerking komen, door middel van professioneel ondersteunde dagbesteding, dagopvang, logeeropvang & ambulante woonbegeleiding.

Voor ons is elk mens Uniek!

Voor Emma Thuiszorg is het maken van productie niet belangrijk. Voor ons heeft kwaliteit van leven prioriteit. Een ieder geeft zijn of haar invulling hieraan. Vandaar ons motto: “Voor ons is elk mens Uniek!”

Medewerkers

Emma Thuiszorg beschikt over een verpleegkundige, BIG geregistreerde Psycholoog, Orthopedagoog, pedagogisch medewerkers & ambulant medewerkers op Universitair, HBO en MBO niveau.

Alle medewerkers van Emma Thuiszorg moeten bij de directie een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) inleveren. Daarnaast wordt er van hen verwacht dat ze gediplomeerd zijn. Dit kan op het gebied van een agrarische opleiding zijn, maar ook een pedagogische opleiding (of beide) dan wel met een relevante opleiding bezig zijn.

Zorgaanbod

Ons zorgaanbod verschilt wezenlijk van het groot schalige zorgaanbod dat veelal intramuraal is georganiseerd, gescheiden van samenleving en familie. De cliënt wordt “behandeld” en er wordt voor gezorgd… Emma Thuiszorg bedient haar klant 1 op 1, zorgt dat de klant actief blijft en meewerkt aan het eigen welzijn.

 • Persooonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Begeleiding individueel
 • Begeleiding groepsverband
 • leer-werk bedrijf / dagbesteding
 • vervoer (door middel van eigen bussen)

Toekomstbeeld

Persoonlijke en kleinschalige zorg voor mensen met een zorgvraag.

Ondersteuning bieden aan mensen die graag midden in de samenleving staan maar door hun handicap of beperking dit niet zelfstandig kunnen doen.

Wij zouden graag uw vertrouwen winnen door u de beste service aan te bieden die er in onze bedrijfstak bestaat!

 • Dag centra Emma thuiszorg

  • Dagbesteding Emma thuiszorg
  • Wat doet het leer - werk bedrijf
  • Onze hulp stopt niet in het weekend!
  • We bieden veel, maar niet alles
  Contact
 • Regionale instelling beschermend wonen

  • specialistisch ambulant team
  • Zelfstandig wonen is een kunst
  • Wat kun je van ons verwachten?
  • We bieden veel, maar niet alles
  Contact
 • Diagnostiek & Behandeling

  • Intake / anamnese gesprek
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Behandeling – zorg plan
  • Informatie voor verwijzers
  Contact